Erkenning en effectieve behandelingen van complexe vormen van Lyme ziektes stagneren. OngehoordLyme fungeert als wegWIJzer

Contact Information

Informatie & helpdesk [gratis]
+31620002209
Ton Kuik, bestuurslid stichting TekenbeetZiekten
+31615338138
doordachte acties, "patient driven". Vragen? Tips?
Bereikbaarheid bij stichting TekenbeetZiekten
Internationale oriëntatie
www.TBDfoundation.org
OngehoordLyme, persoonlijk initiatief van Ton Kuik
tonkuik.tel
Compassie voor Ongehoorde mensen
www.chancge.foundation
Patiënt initiatief: informatieve website
www.lyme-basics.com
Belangen behartiging van lyme patiënten
www.lymevereniging.nl
Chronische lyme patiëntenvereniging Vlaanderen
www.timeforlyme.eu
STZ stichting: onderzoek en educatie
www.tekenbeetziekten.nl
Acties voor betere richtlijnen en “awareness”
www.lymeepidemie.nl
N.a.v. Burgerinitiatief in 2017 van start gegaan
www.expertisecentrumlyme.nl
Recente belangrijke ontwikkelingen in USA : TBDWG
www.hhs.gov/.../index.html
Motivatie voor het ontstaan van OngehoordLyme
www.help-ing.tel
Ambitie & doorkijk: bundeling all over the globe
www.lymevic.tel
Invloedrijke patiëntenorganisatie in USA
www.lymedisease.org

Social & Messaging

Address
schriftelijke correspondentie via:
OngehoordLyme
P/a Ton Kuik
Postbus 33
Capelle aan den IJssel
2900AA
Nederland
More Information
Missiedoelen van OngehoordLyme
1. Initiƫring, stimulering en bundeling van relevante initiatieven;
2. Bevordering van structureel en integraal beleid;
3. Praktische, directe steun bij meest schrijnende situaties;
4. Verbetering van lyme literacy bij diverse doelgroepen;
5. Versterking van zelfredzaamheid bij lyme patiƫnten en hun naasten;
6. Misstanden feitelijk aan de kaak stellen;
7. Tsunami van compassie & realistische hoop
Realisatie doelen
Doelen 1, 2 en 4 worden vanaf 2 september 2019 verwezenlijkt doordat Ton Kuik plaats neemt in het bestuur van de Stichting TekenbeetZiekten (onbezoldigd).

Doelen 3, 5, 6 en 7 blijven het exclusieve domein van OngehoordLyme omdat de Lyme vereniging op dit punt te weinig capaciteit heeft om individuele gevallen bij te staan. Deze activiteiten geschieden om niet vanuit christelijke compassie.
Samen WIJ-zer
OngehoordLyme zoekt bij de verwezenlijking van zijn missiedoelen samenwerking met ALLE relevante actoren, mits die de centrale waarden van waarheid, compassie en dienstbaarheid in voldoende mate onderschrijven en ernaar handelen. Vanwege de complexiteit, hoge kosten en het grensoverschrijdend karakter van kennis en ervaringen is, naast nationale bundeling, een internationale focus uitgangspunt.